Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Reacties en klachten

Wij doen ons best om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zo goed mogelijk uit te voeren. U kunt ons helpen met het verbeteren van de kwaliteit. Laat ons weten hoe u het onderzoek heeft ervaren. Al uw ervaringen, opmerkingen, vragen of suggesties zijn welkom. Als u niet tevreden bent over het bevolkingsonderzoek horen wij dit ook graag.

Hoe kunt u reageren?

U kunt op meerdere manieren een reactie of klacht aan ons doorgeven over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat kan via het online reactieformulier. Als u uw contactgegevens invult, kunnen we u een antwoord geven.

  • U kunt uw reatie ook mailen naar reactie@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
  • Of via de post naar Bevolkingsondezoek Midden-West, Antwoordnummer 331, t.a.v. afdeling reacties en klachten, 1100 VC Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

Vertrouwelijk
Wij nemen alle reacties in behandeling. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling
Het kan zijn dat u een signaal van onvrede wil uiten of dat u een klacht heeft. We vinden het belangrijk om bij uw signaal van onvrede te zoeken naar een oplossing die recht doet aan uw signaal en bij uw klacht deze in een vroegtijdig stadium, in samenspraak met u, gezamenlijk op te lossen. De klachtenregeling voorziet in een laagdrempelige, oplossingsgerichte aanpak, waarbij we bij voorkeur in een vroegtijdig stadium met u in gesprek gaan. In de opvang van klachten is een belangrijke rol weggelegd voor de klachtenfunctionaris, die een bemiddelende en begeleidende rol heeft gericht op het oplossen van uw klacht.

Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft een klachtenregeling voor cliënten.

Vindt u dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost? U kunt uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur van de screeningsorganisatie. Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur kunt u uw klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een klacht kan rechtstreeks bij de geschilleninstantie ingediend worden wanneer van u, de cliënt, in redelijkheid, niet kan worden verlangd dat onder de gegeven omstandigheden de klacht bij Bevolkingsonderzoek Midden-West zelf wordt ingediend. Dit is ter beoordeling van de Geschillencommissie Zorg Algemeen.