Privacy

Bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken wordt een groot aantal persoonsgegevens verwerkt. Zo ontvangen wij uit de Basisregistratie personen (BRP) persoonsgegevens om de doelgroep van de bevolkingsonderzoeken uit te kunnen nodigen. Bij deelname worden ook gevoelige persoonsgegevens (zoals de uitslag en eventueel door de deelnemer gegeven medische informatie) geregistreerd.  

Hoe wij omgaan met de gegevens, waar de gegevens voor worden gebruikt, met wie wij gegevens delen, hoe de privacy is gewaarborgd; dat hebben we vastgelegd in het Landelijk Privacyreglement Bevolkingsonderzoeken. Hieronder vindt u een samenvatting van dit reglement.

Welke gegevens hebben wij?
Per bevolkingsonderzoek is een gegevensset vastgesteld. Deze omvat de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek (zoals uw adresgegevens en geboortedatum) en voor een eventuele doorverwijzing naar de zorg.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor:

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door de vijf regionale screeningsorganisaties. Voor bepaalde onderdelen van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld voor de beoordeling van uitstrijkjes en ontlastingstesten) worden andere partijen ingeschakeld. Hiermee hebben we verwerkers­overeenkomsten afgesloten, waarin afspraken omtrent privacy en gegevensbescherming zijn vastgelegd. 

Met wie delen wij gegevens?
Wij delen gegevens met:

Hoe beschermen wij de gegevens?
Wij houden ons bij de verwerking van de gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het ‘Juridisch kader gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoeken naar kanker’ (RIVM, 2017).

De gegevensverwerking voldoet aan de NEN-norm 7510. Dit betekent dat we beschikken over een informatiebeveiligingsbeleid en dat er een functionaris voor gegevensbescherming (Sandra Blauw, functionarisgegevensbescherming@fsb-ssc.nl) werkzaam is voor de vijf screeningsorganisaties.

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken?
Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u inzage hierin vragen. U ontvangt dan informatie over de gegevens die wij van u hebben, hoe wij die hebben gekregen, met welk doel wij de gegevens gebruiken en wie gegevens van u ontvangen.

U heeft het recht om aan te geven dat u wilt dat wij uw gegevens aanvullen, afschermen, corrigeren of vernietigen. Na het indienen van een verzoek hiervoor, ontvangt u binnen vier weken schriftelijk bericht of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken of delen?
Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken of delen, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U kunt per bevolkingsonderzoek uw bezwaar aangeven. De bezwaaropties verschillen per bevolkingsonderzoek. Dit heeft te maken met de werkwijze en processen binnen de verschillende onderzoeken.

U vindt de bezwaaropties op de pagina ‘Bezwaar’ bij de bevolkingsonderzoeken. Hier vindt u ook het bezwaarformulier, waarmee u uw bezwaren kenbaar kunt maken. Na ontvangst van een ondertekend bezwaarformulier, worden uw bezwaren verwerkt. U ontvangt hiervan schriftelijke bevestiging. Voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker geldt dat u uw bezwaar ook via het digitale cliëntenportaal ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ kunt maken. U vindt de toegang tot Mijn bevolkingsonderzoek rechts bovenin het scherm. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Rechten van betrokkenen
Voor het bevolkingsonderzoek verwerken wij persoonsgegevens. Het is vanaf nu mogelijk om de persoonsgegevens die wij in uw dossier verwerken, in te zien of over te dragen.
Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met onze informatielijn via telefoonnummer 088 266 90 00. Zij maken dan een aanvraagformulier aan, en dat sturen we u toe. U kunt dit formulier verder invullen en ondertekenen en aan ons terugsturen.
Als we uw formulier weer hebben ontvangen, zetten we uw verzoek tot inzage of overdracht in gang. Wij informeren u ook over het moment en de manier waarop u de aangevraagde gegevens tegemoet kunt zien.

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, komen uit een andere bron. Persoonsgegevens die niet uit een andere bron komen, maar die we van u krijgen (zoals een tijdelijk adres), kunt u ook door ons laten wijzigen.