Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Ontwikkelingen

Bevolkingsonderzoek Midden-West doet mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder beschrijven we de DENSE studie.

DENSE studie
De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel.

Deelneemsters hebben automatisch een uitnodiging ontvangen voor het MRI-onderzoek, nadat zij hebben meegedaan aan het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker (en niet zijn verwezen voor aanvullend onderzoek). De derde ronde is in alle deelnemende centra gestart. Het is niet meer mogelijk om mee te doen aan deze studie.

Op deze website kunt u informatie vinden over de DENSE studie.