Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Aanmeld informatie

De gebruiker krijgt toegang tot deze pagina (https://portal.mammoxl.nl/viewer/login.html) na authenticatie van zijn of haar UZI-pas en pincode. De gegevens van verwezen cliënten kunnen worden opgezocht via het burger service nummer (BSN) in combinatie met de geboortedatum. Hierna kan een ‘preview’ van de beelden online worden bekeken en vervolgens kunnen de gemaakte beelden worden gedownload naar de lokale pc. Downloaden levert een gecomprimeerd bestand op in ZIP formaat, per onderzoek. Na uitpakken levert dit bestand de originele DICOM beeld informatie bestanden op met een DICOMDIR.

Verslagen kunnen online worden ingezien, in tekst opmaak en in pdf opmaak.

Om de beelden lokaal beschikbaar te houden is het raadzaam binnen het ziekenhuis een proces in te richten om de ingeladen DICOM bestanden gestructureerd op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld door het importeren in een bestaand PACS systeem. Verslag informatie kan als tekst direct uit de portal naar de RIS worden gekopieerd.

Voorwaarden ten aanzien van de internetaansluiting van het ziekenhuis:

 • Het ziekenhuis moet geregistreerd zijn bij MammoXL
 • Public IP adres(sen) moet(en) bekend zijn bij MammoXL (4 blokken van ieder 3 cijfers)

Voorwaarden ten aanzien van de pc:

 • Aangesloten USB UZI-pas reader en geïnstalleerde drivers en SafeSign middleware software. Voor de specifieke requirements hiervan verwijzen wij naar het UZI-register:

http://uziregister.nl/& http://mammoxl.nl/page3744/Documentatie

 • Geïnstalleerde Java Runtime Environment versie 1.6.0_21 of hoger http://www.java.com
 • Lokale diskruimte voor het opslaan van gedownloade ZIP bestanden met DICOMDIR
 • Grafische browser met internet toegang tot https://portal.mammoxl.nl/viewer
 • Internet browser : Internet Explorer 7.0, 8.0 of 9.0 of Mozilla Firefox 9.0 of hoger
 • Geïnstalleerde PDF reader

Voorwaarden ten aanzien van de gebruiker

 • De gebruiker heeft een geldige UZI-pas op naam met pincode nodig
 • De gebruiker heeft rechten om in te loggen op de pc en via internet naar: https://portal.mammoxl.nl/viewer te kunnen browsen
 • De gebruiker heeft rechten gekregen om gedownloade files lokaal op te kunnen slaan
 • Afhankelijk van de binnen het ziekenhuis gekozen structuur om deze beelden te verwerken, kan het nodig zijn om bestanden te kunnen uitpakken en via speciale software naar het lokale PACS te sturen.
 • De gebruikers met UZI-pas gegevens moeten geregistreerd zijn bij MammoXL
 • UZI-pas gegevens (Naam pashouder, het UZI-nummer en de naam van de abonnee) moeten bekend zijn bij MammoXL. De gegevens van de productie UZI-pas kunnen worden opgevraagd bij : https://www.uzi-register.nl/ldapsearch/ZoekScherm_UziPas.jsp

Aanvraag formulieren zijn verkrijgbaar bij het Bevolkingsonderzoek Midden-West.

Er is volledige informatie te vinden op de website www.mammoxl.nl en http://mammoxl.nl/page3744/Documentatie

Mogelijk is het ziekenhuis al in het bezit van een SafeSign certificaat. Dat zou nagevraagd kunnen worden bij de IT afdeling of de daarvoor in het ziekenhuis verantwoordelijke.