Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

De rol van de huisarts in het bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker geplaatst op donderdag 9 maart 2017

In het bevolkingsonderzoek darmkanker speelt de huisarts een andere rol dan in het bevolkingsonderzoek borstkanker of het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uw huisarts is geen rechtstreekse verwijzer, maar zijn rol is daarmee niet minder belangrijk.

Samen afwegen
Allereerst is dat in de fase van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Wilt u meer weten over het waarom van dit bevolkingsonderzoek of heeft u vragen over het eventuele vervolgonderzoek? Uw arts kan u meer informatie geven. Misschien twijfelt u over deelname als zodanig of vraagt u zich af of het zin heeft als u meedoet. U kunt met uw huisarts bespreken of deelname voor u wenselijk is.

Bloed in de ontlasting
De huisarts komt opnieuw in beeld als de uitslag van de ontlastingstest ongunstig blijkt. Eén tot twee werkdagen voordat zijn patiënt de uitslagbrief ontvangt, krijgt de huisarts bericht van de ongunstige uitslag, net als bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. De huisarts heeft zo de gelegenheid zijn patiënt hiervan op de hoogte te brengen en de betekenis daarvan toe te lichten. De huisarts mag zelf beslissen of hij van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Medische informatie doorgeven aan het ziekenhuis
Het kan zijn dat uw huisarts u niet belt. We raden u aan daarom bij een ongunstige uitslag altijd zelf contact op te nemen met uw huisarts. In de uitslagbrief bij een ongunstige uitslag staat een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats voorafgaande aan de coloscopie, het inwendig kijkonderzoek in de dikke darm. Het ziekenhuis (coloscopiecentrum) waar dat intakegesprek gepland staat, moet op de hoogte zijn van uw relevante medische voorgeschiedenis en eventuele medicijngebruik. Uw huisarts kan deze gegevens doorspelen aan het ziekenhuis met een reguliere verwijsbrief. Bij relevante medische informatie gaat het vooral om hart- en vaatproblemen, eerdere ingrepen in de buik en gebruik van antistolling waarmee rekening gehouden moet worden bij de coloscopie.
 
Aarzelt u? Bespreek uw zorgen met uw huisarts
Heeft u een intakegesprek gehad en aarzelt u of u een coloscopie moet ondergaan? Dan is dat ook een goede reden voor een bezoek aan de huisarts. Deze kan dan proberen u te helpen in uw keuze, door de voor -en nadelen samen te bespreken en een weloverwogen beslissing te maken.

Tenslotte
Heeft u klachten die met uw darmen te maken kunnen hebben? Bijvoorbeeld:
• Uw ontlasting is anders dan u al jaren gewend bent.
• U heeft al dagen/weken last van verstopping of diarree, zonder dat u weet waar dat door komt.
• U ziet bloed en/of slijm in uw ontlasting.

Ga direct naar uw huisarts als u deze klachten heeft. Wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.