Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Overeenkomst screeningsorganisatie – coloscopiecentrum en endoscopist

Alleen coloscopiecentra die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker uitvoeren.
Na toetsing door en met positief advies van de Regionaal Coördinerend MDL-arts (RCMDL), sluiten de regionale screeningsorganisatie en het coloscopiecentrum een overeenkomst.
Evenzo geldt dat alleen endoscopisten, die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek kunnen uitvoeren.
Na het succesvol doorlopen van het toelatingstraject, wordt met de endoscopist een kwaliteitsovereenkomst opgesteld, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met het coloscopiecentrum.

In de rechterkolom vindt u onder ‘documenten’ de links naar de modelsamenwerkingsovereenkomst en de kwaliteitsovereenkomst; op de desbetreffende webpagina van het RIVM kunt u ook doorklikken naar de bijlagen.

Bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst
1. Kwaliteitsovereenkomst endoscopist
2. Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker
3. Protocol Toelating en auditing coloscopie
4. Landelijke kwaliteitseisen coloscopiecentrum
5. Convenant Gegevensuitwisseling Bevolkingsonderzoek darmkanker
6. Protocol Melding benodigde en beschikbare capaciteit

Bijlagen bij de kwaliteitsovereenkomst 
1. Landelijke kwaliteitseisen endoscopist
2. Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker
3. Protocol Toelating en auditing coloscopie