Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Laboratoriumformulieren
Via het huisartsenportaal kunt u laboratoriumformulieren aanvragen.
 
Contact
Huisartseninfolijn: 088  266 90 20
Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden de uitstrijkjes alleen nog afgenomen en ingestuurd door huisartsen en huisartsenpraktijken die met een AGB code geregistreerd zijn in het Huisartsenportaal van de screeningsorganisatie. Dit is nodig voor de ontvangst van de nieuwe bevolkingsonderzoek laboratoriumformulieren en het uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio. Na registratie in het Huisartsenportaal kunt u direct laboratoriumformulieren aanvragen.

>> Meer informatie en registreren in het Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek laboratoriumformulier
Voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek werken we met een ander laboratoriumformulier. Via het Huisartsenportaal vraagt u laboratoriumformulieren aan voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De uitnodigingsbrief die de vrouw van de screeningsorganisatie ontvangt voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft onderaan twee stickers met een persoons gerelateerde barcode. Eén sticker dient horizontaal geplakt te worden op het bevolkingsonderzoek laboratoriumpotje. Dit is belangrijk voor het inlezen van de barcode in de apparatuur van het laboratorium. De andere sticker dient geplakt te worden op het bevolkingsonderzoek laboratoriumformulier.
Het screeningslaboratorium heeft het laboratoriumpotje en het formulier met de daarop geplakte stickers nodig voor het verwerken van het uitstrijkmateriaal. Meer informatie vindt u op de instructiekaart ‘Gebruik laboratoriumformulier en stickers

Bevolkingsonderzoek uitstrijkje
Gebruik alleen de bevolkingsonderzoek afnamematerialen. Uitstrijkjes die gemaakt zijn met andere afnamematerialen dan geleverd door het screeningslaboratorium kunnen niet verwerkt worden.

Bij het maken van het uitstrijkje doet u de afgenomen cellen in het afnamepotje en stampt u met de groene cervexbrush 10x op de bodem. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Laat de cervexbrush niet achter in het afnamepotje. Klik hier voor de instructie ‘Correct aanleveren bevolkingsonderzoek uitstrijkje’.

Oude uitnodiging of herinnering
Een vrouw kan met een oude uitnodiging of herinnering niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Geef a.u.b. aan dat ze de regionale screeningsorganisatie dient te bellen om een uitnodiging te ontvangen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek. De uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft onderaan twee stickers met een barcode. Het is belangrijk dat de vrouw haar uitnodigingbrief meeneemt naar de huisartsenpraktijk. De sticker op deze brief zijn nodig voor het onderzoek.

Uitstrijkje op indicatie
Voor alle uitstrijkjes buiten het bevolkingsonderzoek (uitstrijkjes op indicatie) geldt sinds 2017 de nieuwe richtlijn cervixcytologie en de nieuwe NHG-praktijkhandleiding. Een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek wordt vanaf 2017 alleen nog maar beoordeeld door vijf screeningslaboratoria. Onderzoek op indicatie blijft gedaan worden door de laboratoria die ook betrokken waren bij het oude bevolkingsonderzoek. De kosten voor indicatief onderzoek worden niet vanuit het bevolkingsonderzoek vergoed. Afhankelijk van het eigen risico betekent dit dat de vrouw de kosten (of een deel er van) zelf moet betalen.

Screeningslaboratoria
Een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt beoordeeld door vijf screeningslaboratoria. U ontvangt het bevolkingsonderzoek uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio op de in het Huisartsenportaal geregistreerde locatie. Het screeningslaboratorium is verantwoordelijk voor het aanleveren en ophalen van het bevolkingsonderzoek uitstrijkmateriaal.  

De volgende vijf screeningslaboratoria beoordelen de uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:

  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Symbiant (Hoorn)
  • Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen)
  • Nederland Moleculair Diagnostisch Laboratorium BV (Rijswijk)
  • Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch)

Ieder screeningslaboratorium heeft een eigen werkgebied. Elk werkgebied is ongeveer even groot qua aantal vrouwen in de doelgroep.

Dubbele cervix
Bij constatering van een dubbele cervix tijdens het maken van het uitstrijkje maakt de huisarts direct beide uitstrijkjes op medische indicatie. Een dubbele baarmoeder komt heel weinig voor en behoort niet tot het bevolkingsonderzoek. De vrouw dient zich definitief af te melden voor het bevolkingsonderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk om de vrouw te informeren over de uitslag van het indicatieve onderzoek. De screeningsorganisatie vergoedt de kosten voor beide uitstrijkjes, tenzij de zorgverzekering van de vrouw deze vergoedt. De vrouw mag het bericht van de zorgverzekering waaruit blijkt dat de kosten van het indicatief onderzoek voor haar rekening komen naar de screeningsorganisatie opsturen. Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijk het laboratorium informeert over de monsters van een dubbele cervix. Na definitieve afmelding ontvangt de vrouw in de toekomst geen uitnodiging meer voor het bevolkingsonderzoek. Zij kan vijf jaar later opnieuw een uitstrijkje op indicatie laten maken bij de huisartsenpraktijk. De vrouw kan niet meedoen met de zelfafnameset.

Betalingen huisartsen
De huisarts maakt aanspraak op een vaste vergoeding per gemaakt uitstrijkje. Voorwaarde is dat de huisarts dit uitstrijkje stuurt naar het laboratorium, dat door de screeningsorganisatie is aangegeven. Het ministerie van VWS stelt de vergoeding voor de werkzaamheden vast. De vergoeding voor de huisartsen is voor 2017 vastgesteld op € 16,43 per onderzoek.

De betaling wordt door de screeningsorganisatie automatisch verwerkt indien de juiste AGB-code is ingevuld. Een overzicht van de betaalde onderzoeken kunt u inzien via het Huisartsenportaal. U hoeft niet zelf te declareren.