Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Praktijkrichtlijn Bevolkingsonderzoek Cervixcytologie
Klik hier.


Doel bevolkingsonderzoek met cytologisch onderzoek

Screeningsonderzoek door cytologisch onderzoek van de baarmoederhals heeft als doel de pre-invasieve fase of vroeg-invasieve fase ('voorstadia' of CIN-leasies) van baarmoederhalskanker op te sporen. Herkenning in een uitstrijkje van díe cellen, die afkomstig kunnen zijn van een CIN-laesie, is één van de belangrijkste pijlers van het cytologisch screenonderzoek. Voorstadia van baarmoederhalskanker kunnen, na histologische diagnose, via eenvoudige, beperkte resecties in de baarmoederhals behandeld worden ('lisexcisies'). Tijdige opsporing en behandeling van voorstadia voorkomt morbiditeit en mortaliteit van baarmoederhalskanker. Er zijn twee belangrijke nadelen: niet alle voorstadia zullen progressie naar baarmoederhalskanker vertonen. Er kan spontane regressie optreden. Behandeling hiervan is niet echt nodig. Voorstadia kunnen weliswaar in drie fasen worden onderverdeeld (licht, matig en ernstig, waarbij vooral de lichte fase neiging vertoont tot spontane regressie), zodat doorgaans uitsluitend matig en ernstige voorstadia behandeld worden, maar ook in de groep 'ernstig voorstadium' (of: CIN3) treedt spontane regressie op. Vooralsnog is het niet mogelijk ernstige voorstadia met progressie te onderscheiden van deze voorstadia zonder progressie. Het tweede nadeel is de cytologische screentest ('papsmear') zelf: deze is niet volmaakt. Zo kan de kwaliteit van de uitstrijk (te weinig cellen) beperkend zijn, de bewuste voorloperstadia kunnen niet gesampled zijn tijdens het uitstrijken of, in het laboratorium, kan de kleuring niet optimaal zijn uitgevoerd. In dergelijke situaties moet het laboratorium afwegen of het materiaal wel adequaat is voor beoordeling. Ten slotte is de beoordeling subjectief en dus suboptimaal en in ieder geval kan dit leiden tot inter- en ook intraobserver variatie. Ten slotte zijn er interpretatiefouten van wat er gezien wordt.

Regionaal Panel Cervixcytologie: kwaliteitsborging

Een panel geeft de mogelijkheid om inter- en intraobserver variatie inzichtelijk te maken (eigen grenzen leren herkennen) en om van fouten te leren die nu eenmaal (onvermijdelijk) gemaakt worden. Coördinatie van dit regionale panel wordt verricht door de regionaal coördinerend patholoog ('RCP') in de regio Midden-West. Analisten en pathologen uit pathologie of cytologie laboratoria zijn van harte welkom. De locatie is VUmc, afd. pathologie.

Wat is het panel?

Het Regionaal Panel Cervixcytologie Midden-West is een bijeenkomst van personen die betrokken zijn bij de beoordeling van een cytologisch preparaat (voor screening of indicatief) en die in gezamenlijkheid de criteria afstemmen die bij de beoordeling worden gebruikt. Dit is een zogenaamd afstemmingspanel. Een panel kan hiernaast ook 'herbeoordelen of beoordelen', dat wil zeggen met meerdere beoordelaars tegelijk een (gezamenlijke) diagnose afgeven als 'consult' of 'revisie'. Het panel dient alle drie deze functies, maar de nadruk ligt sterk op de afstemfunctie. Preparaten voor dit doel kunnen altijd aangeboden worden voor (her-) beoordeling bij de regionaal coördinerend patholoog.

Hoe werkt het panel?

Het panel functioneert het best 'achter' een microscoop ('multihead microscoop') waar 10 tot 20 personen tegelijk het preparaat kunnen bekijken. Meestal zien de panelleden de preparaten voor het eerst en onder tijdsdruk van een panel: het is duidelijk dat een preparaat onmogelijk gescreend kan worden conform de praktijkrichtlijn. Selectief bekijkt het panel de gemarkeerde gebieden of er kan op verzoek een detail nader bekeken worden. Vijf keer per jaar bespreekt het panel Midden-West een aantal casussen. De overgang van conventionele cytologie naar dunnelaag cytologie maakt het ten slotte ook mogelijk om vooraf een casus rond te sturen voor beoordeling. Dit gebeurt nu (nog) niet. Ook is er geen schriftelijke verslaglegging van de gezamenlijke beoordelingen.

Informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is te vinden op de site: www.bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker.nl

Contactpersoon panel

Regionaal Coördinerend Patholoog, Bevolkingsonderzoek Midden-West
Anne Uyterlinde
020 444 40 04 
a.uyterlinde@vumc.nl

of

Bevolkingsonderzoek Midden-West
Hoogoorddreef 54-e
Gebouw Europlaza
1101 BE Amsterdam
t 020 409 66 00
f 020 409 66 66
bmhk@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl