Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

ANBI

Bevolkingsonderzoek Midden-West staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder meer in dat onze organisatie zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen.

Naam: Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West
RSIN-nummer: 820274458
KvK-nummer: 34320918
Contactgegevens: Hoogoorddreef 54-e
Gebouw Europlaza
1101 BE Amsterdam
020 409 66 00
info@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
Bestuurder: E.J.C. Bongers MBA
Beleidsplan: In het meerjarenbeleidskader 2016-2019 staan de belangrijkste ontwikkelingen en ambities van Bevolkingsonderzoek Midden-West. Hier kunt u de kernpunten uit het meerjarenbeleidskader lezen.
Beloningsbeleid: Het salaris van de Raad van Bestuur voldoet aan de vereisten van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor de medewerkers is de Cao Ziekenhuizen van toepassing.
Doelstelling: Screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.
Verslag activiteiten: In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten in 2017.
Financiële verantwoording: In de jaarrekening 2017 staat de financiële verantwoording van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

 

regio Zuid-West
Contactgegevens

Adres hoofdkantoor:
Hoogoorddreef 54-e
1101 BE Amsterdam

Routebeschrijving hoofdkantoor

Algemeen nummer: 020 409 66 00

info@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

Informatielijn cliënten
088 266 90 00

Informatielijn intercollegiaal
088 266 90 20

Certificering

Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Dit certificaat geldt voor de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Midden-West uitvoert: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.