Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Uitnodigingsschema 2016

Uitnodigingsschema
Vrouwen die op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een uitnodiging in 2016, ontvangen deze ook in 2016. Deze vrouwen kunnen nog meedoen met het huidige bevolkingsonderzoek tot 1 december 2016. Tot 1 september 2016 worden vrouwen nog uitgenodigd. De laatste uitnodigingen van 2016 worden dus eerder verstuurd dan andere jaren. Alle vrouwen die dan nog niet meegedaan hebben, krijgen een herinneringsbrief waarin staat dat zij nog tot 1 december kunnen deelnemen. Er worden de komende maanden dus meer vrouwen verwacht voor een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Sluitingsdata
In afstemming met de programmacommissie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft het RIVM-CvB de volgende sluitingsdata vastgesteld:

Datum IJkpunt
1-9-2016 Verzenden laatste uitnodigingsbrieven 2016
1-11-2016 Verzenden laatste herinneringsbrieven 2016
1-12-2016 De huisartsenpraktijk maakt in december geen uitstrijkjes meer in het kader van het huidige bevolkingsonderzoek. Laboratoria hebben dan tot 18 december om de laatste uitstrijkjes te beoordelen.
18-12-2016 Laboratorium stopt met aanleveren uitslagen huidig bevolkingsonderzoek.
1-1-2017 Start vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker


Doorlooptijden uitslag
Vanwege het gecomprimeerde uitnodigingsschema en de voorbereidingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek duurt het in sommige laboratoria langer voordat de uitslag van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bekend is. We beseffen dat een langere doorlooptijd vervelend kan zijn voor de vrouw. Het laboratorium informeert de huisarts als de doorlooptijd langer is. De huisarts informeert de patiĆ«nt hierover bij het uitstrijken. Als de huisarts hier vragen over heeft, kan deze contact opnemen met het laboratorium.

Overgangsfase van oud naar nieuw bevolkingsonderzoek
Het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt vanaf 2017 gefaseerd per regio ingevoerd. Wij informeren u wanneer het nieuwe bevolkingsonderzoek in uw regio begint. Het kan nog enkele maanden duren voordat dit bekend is.

Voor een optimaal verloop van het huidige naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek is een draaiboek gemaakt in samenwerking met alle betrokken partijen. Het draaiboek is voorgelegd aan de programmacommissie voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op het bevolkingsonderzoek. De onderdelen die buiten het bevolkingsonderzoek vallen (waaronder indicatie) zijn voorgelegd aan de besturen van de betrokken beroepsverenigingen waaronder het NHG. Lees hier het draaiboek.